BD Alvinczyho 22, KE - Sanácia lodžií

BD Alvinczyho 22, KE - Sanácia lodžií

Popis: Obnova bytového domu

Naša práca: Sanácia lodžií, úprava bočných stien lodžií, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, sanácia prievlakov a náter oceľových stĺpov na streche, zateplenie stropu nad 1.NP, výmena otvorových konštrukcií, nový bleskozvod a elektroinštalácia.

Rok: 2021

Priebeh realizácie:


Ďalšie referencie - Sanácia balkónov a lodžií