BD Buzulucká 10, KE - Vnútorné priestory

BD Buzulucká 10, KE - Vnútorné priestory

Popis: Obnova spoločných priestorov

Naša práca: Dlažby, obklady a maľby v spol. priestoroch

Rok: 2017