BD Ďumbierska 3, KE - Vnútorné priestory

BD Ďumbierska 3, KE - Vnútorné priestory

Popis: Zateplenie strechy a fasády bytového domu

Naša práca: Realizácia zateplenia strechy a fasády bytového domu, zateplenie stropu pivníc.

Rok: 2017