BD Dvorkinova 22,24, KE

BD Dvorkinova 22,24, KE

Popis: Obnova bytového domu

Naša práca: Zateplenie obvodového plášťa, sanácia lodžií, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, nová dlažba, maľba stien a stropov v spoločných priestoroch, zateplenie stropu nad 1.NP, elektroinštalácia, bleskozvod a vyregulovanie ústredného vykurovania.

Rok: 2021

Priebeh realizácie:


Ďalšie referencie - Obnova bytových domov