BD Irkutská 11, KE - Obnova strechy

BD Irkutská 11, KE - Obnova strechy

Popis: Obnova bytového domu - zateplenie stien fasády, nová hydroizolácia strechy, sanácia lodžií

Naša práca: Výkon činnosti stavbyvedúceho

Rok: 2010