BD Kežmarská 2, 4, 6, KE - Vnútorné priestory a vstupy

BD Kežmarská 2, 4, 6, KE - Vnútorné priestory a vstupy

Popis: Obnova vnútorných priestorov bytového domu

Naša práca: Realizácia nových omietok, malieb, podláh, okapového chodníka a vstupu.

Rok: 2017