BD Kurská 31, KE - Zateplenie strechy

BD Kurská 31, KE - Zateplenie strechy

Popis: Sanácia lodžií a zateplenie strechy

Naša práca: Sanácia loggií a zateplenie stien loggií, zateplenie strechy, výmena dažďových zvodov v interiéri a rekonštrukcia zadného vstupu.

Rok: 2019