BD Letná 23, 25, KE - Vnútorné priestory

BD Letná 23, 25, KE - Vnútorné priestory

Popis: Obnova bytovému domu

Naša práca: Realizácia zateplenia fasády, odstránenie systémových porúch balkónov, zateplenie stropu pivníc, nová elektroinštalácia v spoločných priestoroch, výmena výplňových konštrukcií v spoločných priestoroch.

Rok: 2021

Priebeh realizácie:


Ďalšie referencie