BD Park obrancov mieru 3,5,7, KE - Obnova strechy

BD Park obrancov mieru 3,5,7, KE - Obnova strechy

Popis: Komplexná obnova bytového domu

Naša práca: Realizácia zateplenia fasády, odstránenie systémových porúch balkónov, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropu pivníc, nová elektroinštalácia a maľba v spoločných priestoroch, výmena dažďových zvodov.

Rok: 2020