BD Rožňavská 2, KE - Prístavba lodžií

BD Rožňavská 2, KE - Prístavba lodžií

Popis: Prístavba lodžií k bytového domu

Naša práca: Prístavba lodžií, výplne otvorov a okapový chodník

Rok: 2022