BD Sídlisko 6, Čaňa - Vnútorné priestory a vstup

BD Sídlisko 6, Čaňa - Vnútorné priestory a vstup

Popis: Obnova bytového domu

Naša práca: Realizácia zateplenia fasády, odstránenie systémových porúch lodžií, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropov pivníc, výmena okien v spoločných priestoroch.

Rok: 2013