BD Trebišovská 6, KE - Prístavba lodžií

BD Trebišovská 6, KE - Prístavba lodžií

Popis: Prístavba lodžií k bytového domu

Naša práca: Prístavba lodžií a výplne otvorov.

Rok: 2022