BD Uherova 2, KE - Prístavba lodžií

BD Uherova 2, KE - Prístavba lodžií

Popis: Prístavba lodžií k bytovému domu

Naša práca: Prístavba lodžií, zateplenie bočných stien lodžií, výmena otvorových konštrukcií, nový okapový chodník a náter fasády.

Rok: 2021