BD Užhorodská 17, KE - Obnova strechy

BD Užhorodská 17, KE - Obnova strechy

Popis: Komplexná obnova bytového domu

Naša práca: Realizácia zateplenia fasády, odstránenie systémových porúch lodžií, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropu pivníc, výmena výplňových konštrukcií, nová elektroinštalácia a stavebné úpravy v spoločných priestoroch.

Rok: 2021