ČISTENIE A MAĽBA FASÁD

Neestetické čierne škvrny, riasy alebo mach patria k najčastejším problémom stavieb. Vyskytujú sa na strechách, alebo fasádach budov a ich odstránenie nie je jednoduché. Za ich vznikom môže byť okrem klimatických podmienok a pôsobenia vonkajších atmosférických vplyvov aj použitie nesprávnych materiálov. Existujú spôsoby ako napadnuté povrchy ošetriť a vrátiť im pôvodný vzhľad. Vďaka pokroku vo vývoji stavebnej chémie dokážeme riasy z fasád účinne odstrániť.


4100 m2 očistených a namaľovaných fasád