ING. MICHAL VEJAČKA

Majiteľ, konateľ MV BUILDING, s.r.o.

Referencie Ing. Michala Vejačku počas stavebnej praxe od roku 2001 po súčasnosť:

Realizácia stavieb, stavbyvedúci
Projekčná a inžinierska činnosť
Znalecká činnosť

Ing. Michal Vejačka, majiteľ a konateľ MV BUILDING, s.r.o.

  • Vyštudoval Stavebnú fakultu na Technickej univerzite v Košiciach
  • Absolvoval Žilinskú univerzitu v Žiline - Ústav súdneho inžinierstva
  • Je držiteľom osvedčenia stavbyvedúceho
  • Má dlhoročné skúsenosti v stavebníctve

Praktické skúsenosti nadobúdal pôsobením v dvoch veľkých stavebných spoločnostiach, kde na pozícii asistenta stavbyvedúceho a neskôr po získaní osvedčenia aj na pozícii stavbyvedúceho, realizoval veľké a zaujímavé stavby. Počas pôsobenia v jednej z týchto firiem sa podielaľ na rekonštrukcii veľkej priemyselnej prevádzky vo Švédsku v meste Lulea, kde úspešne pôsobil 9 mesiacov.

Tieto praktické skúsenosti neskôr zúročil ako spoločník a konateľ v stavebnej spoločnosti VEHRASTAV s.r.o., ktorá sa zameriavala na komplexné obnovy bytových domov. Neskôr z tejto firmy odišiel, nakoľko mal iné predstavy o fungovaní spoločnosti a začal budovať svoju staro-novú spoločnosť. Ešte počas pôsobenia v tejto spoločnosti založil v r. 2011 firmu MV PROJEKTING, s.r.o., ktorá bola zameraná na projekčnú a inžiniersku činnosť. Po odchode z VEHRASTAVU, zmenil názov MV PROJEKTING, s.r.o. na MV BUILDING, s.r.o. a doplnil živnosti súvisiace s realizáciou stavieb.


Za stavebnou firmou MV BUILDING, s.r.o., stojí človek, ktorý je profesionálom vo svojom fachu - konateľ a majiteľ Ing. Michal Vejačka. Vďaka svojím odborným skúsenostiam, pracovnému nasadeniu a vytrvalosti si jeho košická spoločnosť razí cestu k úspechu...

Povedzme si na rovinu - nie každý svoju prácu vykonáva s nadšením. Berie to ako povinnosť s jediným cieľom - zarobiť si na živobytie. Nie nadarmo sa hovorí, že spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní. Stavbárčina je pre Michala Vejačku nielen práca, ale aj záľuba. Individuálne pristupuje ku každej jednej z požiadaviek klientov a snaží sa s nimi vybudovať vzájomnú dôveru, pretože spokojnosť zákazníka je pre neho najväčšou odmenou...

Od domčekov na papieri k reálnym stavbám

Michal Vejačka ešte ako malý chlapec netušil, že raz bude viesť stabilnú spoločnosť, ktorá si svojím dôrazom na kvalitu získala stále miesto na našom stavebnom trhu. „Je však pravda, že ešte ako dieťa som mál záľubu v stavaní kociek, vždy museli byť postavené na hranu a muselo to stáť. Moja mama sa vtedy z toho vytešovala, že aký som ja malý stavbár. Kreslil som často domčeky, staval lego. Vtedy mi však ani nenapadalo, že sa tomu raz budem venovať profesionálne,“ hovorí s úsmevom. Reálne som sa o stavebníctvo začal zaujímať v treťom ročníku na Stavebnej fakulte na TUKE v Košiciach. „Mali sme predmet konštrukcie pozemných stavieb a vtedy som si uvedomil, že to je práve to, čo ma baví a chcem sa tomu venovať naplno.“ M. Vejačka potom absolvoval špecializované štúdium znalca na Žilinskej univerzite v Žiline - Ústav súdneho inžinierstva. „V súčasnosti v tejto praxi nepokračujem kvôli vyťaženiu. Podnikaniu je potrebné venovať sa naplno, a tak som dal prednosť tomu.“

Piliere firmy

So spoločníkom vybudovali stavebnú spoločnosť, z ktorej nakoniec odišiel a v roku 2016 začal úplne nanovo. Stálo to kus odvahy, rizika, ale vyplatilo sa. Dnes je MV BUILDING spoločnosť, ktorá si razí cestu k úspechu. Netreba však zaspať na vavrínoch a je potrebné sa neustále zlepšovať a pracovať na sebe. M. Vejačka preto stavia na troch základných pilieroch - kvalite, odbornosti a skúsenostiach. Dôkazom sú aj licencie a certifikáty spoločnosti, ktoré sú zárukou kvality. Keďže sa MV BUILDING špecializuje na komplexnú obnovu bytových domov, má licenciu a certifikáty potrebné na zhotovovanie kontaktných zatepľovacích systémov. Za sebou má desiatky realizácii, rekonštrukcií či zatepľovania budov. „Najviac som hrdý na komplexnú obnovu bytového domu na Komenského 28/32. Spolupracovali sme aj s reštaurátormi, podieľal som sa aj na výbere farby pri zateplení. Za túto prácu sme dokonca dostali aj pochvalu od Útvaru hlavného architekta.“ Jeho cieľom je neprestať sa neustále vzdelávať a zlepšovať sa. Chce naďalej prinášať kvalitne zrealizované stavebné práce, zabezpečené kvalifikovanými pracovníkmi s teoretickými a praktickými poznatkami.