INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečíme pre Vás všetky povolenia pre výstavbu, stavebný dozor, stavbyvedúceho a taktiež poradenskú a konzultačnú činnosť.

Čo Vám zabezpečíme:

• Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania
• Dotácia na systémové poruchy
• Vybavenie stavebného povolenia 
• Vybavenie nájomnej zmluvy s mestom
  (pri riešení prístavby lodžií)
• Stavebný dozor pre pozemné stavby
• Stavbyvedúci pre pozemné stavby
• Poradenská a konzultačná činnosť

Našim klientom vieme poradiť aj pomôcť s podaním žiadosti.

Väčšina obyvateľov bytových domov do fondu prevádzky, údržby a opráv vkladá veľmi málo financií a preto na ňom nie je dostatok prostriedkov na väčšiu rekonštrukciu. Pomôcť však môže Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Je to účelový štátny fond, ktorý aj tohto roku, koncom januára spustil prostredníctvom okresných a miestnych úradov príjem žiadostí o úvery. Okrem iného aj na obnovy bytových domov. Tie sa môžu podávať až do konca októbra tohto roku.


Až 75% finančných prostriedkov

Žiadosť o finančné prostriedky môže podávať Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, ale aj fyzická osoba, obec, mestská časť, či samosprávny kraj. Podporu poskytuje ŠFRB vo forme úveru v maximálnej výške 75% z obstarávacej ceny stavby alebo podľa limitu pre jednotlivé typy obnovy. Splatnosť úveru je maximálne 20 rokov a úrok sa pohybuje od 0 do 2 percent, čo je veľmi výhodné.


Na zateplenie aj nové výťahy

Úver poskytnutý zo ŠFRB sa dá použiť na zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy, ale aj na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako je napríklad výmena alebo modernizácia výťahov, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla. Zahŕňa tiež úpravu spoločných častí domu tak, aby sa v ňom mohli pohybovať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vylúčené však nie sú ani iné modernizácie.


Registrácia na mestskom úrade

Žiadosti preveria pracovníci mestského alebo okresného úradu a potom ich zaregistrujú prostredníctvom internetového portálu cez elektronický príjem žiadostí. Následne je žiadostiam pridelené poradové číslo vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa prideleného poradového čísla, čím je zabezpečená rovnosť šancí na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska.


Poradíme a obnovíme

S vybavovaním úverov cez ŠFRB máme množstvo skúseností. Našim klientom a zákazníkom vieme poradiť aj pomôcť s podávaním žiadostí, aby zbytočne pri tejto činnosti nestrácali čas a mali istotu, že všetko, čo zákon predpisuje, odovzdajú na kompetentnom úrade.


Okrem množstva papierovačiek a vybavovania povolení je dôležitá aj prítomnosť stavebného dozoru či stavbyvedúceho. 

Stavebný dozor

Stavebný dozor je fyzická osoba vykonávajúca dozornú, teda kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb. Je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov. Pri jednoduchých a drobných stavbách stačí, ak stavebník zabezpečí kvalifikovanú osobu, ktorá zákonom spĺňa požiadavky na vzdelanie a tak isto na odbornú prax. Výkon stavebného dozoru je povinný stavebník zabezpečiť iba v tom prípade, ak stavia rodinný dom svojpomocne. Výber kvalitného stavebného dozoru je veľmi dôležitý. Naša spoločnosť však pracuje len s profesionálmi, ktorí sa stavebnej činnosti venujú každý deň a vo svojej práci sa vyznajú. Záleží nám na tom, aby bol každý náš klient maximálne spokojný. Prítomnosť stavebného dozoru jednoznačne prispieva k lepšej kvalite a spokojnosti nášho klienta.

Stavbyvedúci 

V jednoduchosti povedané, stavbyvedúci je osoba, ktorá vedie stavbu a má požadované odborné vzdelanie v oblasti stavebníctva. Organizuje, koordinuje a riadi stavebné práce, či iné činnosti na stavenisku. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a časovým plánom výstavby. Dáva teda pozor na to, aby všetko išlo poporiadku, pričom všetko eviduje v stavebnom denníku.

Nechajte si poradiť od stavebnej spoločnosti

Poradenskou činnosťou vám vieme dopomôcť aj pri pripravovaných zmenách vo vašom bývaní. Realizujeme stavby, venujeme sa obchodnej, inžinierskej aj projekčnej činnosti. Vo všetkých sférach nášho pôsobenia poskytujeme poradenstvo a konzultácie. Poskytujeme cenné rady odborníkov v súčinnosti s inými službami a radi poradíme bezplatne každému, kto potrebuje pomoc. Premýšľate, kde všade môžete využiť cenné rady stavebných profesionálov? Medzi najcennejšiu pomoc patrí jednoznačne poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti, či prázdneho pozemku, na ktorom by ste radi postavili svoje obydlie. V rámci svojej obchodnej činnosti za vás vybavíme aj všetky papierovačky spojené s kúpou, či predajom bytu aj domu.


Profesionálne zmýšľanie

Ak ste sa rozhodli podujať na to, že si dom postavíte sami, pripravte sa na úradné vybavovanie, s ktorým Vám taktiež vieme pomôcť. Nákres pripravovaného objektu by mal prejsť kontrolou odborníka. Bežný človek má často požiadavky na stavbu, ktoré ale nevie tak sformulovať, aby sa aj zapracovali do nákresu. S tým však vieme pomôcť my. Po komunikácii s klientom pripravíme nákres podľa vašich predstáv a ešte ho aj spolu prejdeme. Prípadne, ak si niekto nie je istý, či nákres budúceho domova zrkadlí vaše predstavy, vieme si ho s Vami prejsť.
Pri budovaní sa oplatí zmýšľať tak, ako zmýšľajú stavitelia. Tí totiž najlepšie vedia, ako efektívne postaviť, či zatepliť budovu. Využitím stavebného poradenstva si tak môžete znížiť náklady na výstavbu. Využiť naše konzultácie sa oplatí pri výbere stavebných materiálov. Spolupracujeme s vlastnými dodávateľmi a neustále sledujeme trh so stavebným materiálom a preto máme prehľad o cenových diferenciách. Okrem poradenskej činnosti ohľadom stavebných materiálov Vám ich radi aj zaobstaráme a dodáme.


Rada, ako šetriť

Šetriť sa dá nielen pri stavbe domu, ale aj pri nákladoch na bývanie. Naša stavebná spoločnosť sa zaoberá komplexnou obnovou bytových domov, kde odporúčame najmä ich zatepľovanie. Kúrenie domácností tvorí až 60 % z nákladov na bývanie. Práve preto odporúčame komplexné zateplenie rodinných aj obytných domov. Záujemcom radi poradíme, kedy je najlepšie zatepľovať, aké materiály zvoliť aj ako postupovať. Nakoniec Vám, samozrejme, ponúkame aj samotnú realizáciu komplexnej obnovy bytového domu. Podujať sa na komplexné zateplenie celého domu neodporúčame nikomu, kto s tým nemá skúsenosti.


Naše činnosti: