KONTAKT

MV BUILDING, s.r.o.
Sídlo: Letná 45, 040 01 Košice
(hlavný vstup do budovy vľavo, 2.poschodie, č. dverí 214, 217)

Konateľ: Ing. Michal Vejačka
+421 911 122 658
michal.vejacka@gmail.com
info@mvbuilding.sk

Kontakty:

Ing. Michal Vejačka - majiteľ, konateľ, stavbyvedúci
+421 911 122 658, michal.vejacka@gmail.com


Mgr. Ján Čurilla - stavbyvedúci
+421 908 093 039 janik.curilla69@gmail.com


Ing. Daniel Dolinský - prípravár, rozpočtár
+421 904 841 007, dddolinsky@gmail.com


Ľubomír Dobosy - zásobovanie
+421 905 341 090, dobosylubomir@gmail.com


Ing. Anna Hricišinová - administratíva
+421 902 805 509, hricisinova.hanka@gmail.com

Fakturačné údaje:

MV BUILDING, s.r.o.

Sídlo:
Letná 45, 040 01 Košice

IČO: 46 095 497
DIČ: 202 323 76 45
IČ DPH: SK 202 323 76 45


Zápis: OR MS Košice, Vložka číslo: 27484/V
Výpis z obchodného registra


Č.ú.: SK32 0200 0000 0028 8130 0757
Všeobecná úverová banka (VUB)
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX

Napíšte nám

* - povinné položky

Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.