Organizačná štruktúra

← Naspäť
Pri zakladaní našej spoločnosti sme mali predstavu vybudovať spoločnosť s organizačnou štruktúrou znázornenou na obrázku. Niektoré pozície sú zatiaľ pokryté externou formou, ale naša spoločnosť sa rýchlo rozrastá a veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám naše predstavy podarí naplniť.


Len veľká a silná spoločnosť s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú teoretické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti, sa môže udržať na našom stavebnom trhu a prinášať Vám - zákazníkom KVALITNE zrealizované stavebné 
práce.