ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Len veľká a silná spoločnosť s vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú teoretické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti, sa môže udržať na našom stavebnom trhu a prinášať Vám - zákazníkom KVALITNE zrealizované stavebné práce.

Organizačná štruktúra


Rozrastajúca sa spoločnosť

Pri zakladaní našej spoločnosti sme mali predstavu vybudovať spoločnosť s organizačnou štruktúrou znázornenou na obrázku. Čiastočne sa nám naše predstavy podarilo naplniť, nakoľko väčšinu pozícií máme pokrytú vlastnými zamestnancami. Niektoré pozície sú zatiaľ pokryté externou formou, ale naša spoločnosť sa rýchlo rozrastá a veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám naše predstavy podarí naplniť.

Víziou do budúcna je teda pokrytie všetkých prác ako aj úkonov internými stálymi zamestnancami. To stavebná spoločnosť dokáže svojím ďalším rastom a úspešnosťou na trhu.

Oddelenia spoločnosti

Dnes sa naša spoločnosť člení na dve veľké oddelenia: výrobno - technický úsek a ekonomicko - obchodný.

Výrobno - technický úsek našej spoločnosti sa zameriava na realizáciu stavieb ako aj poskytovanie pracovníkov stavieb, či stavbyvedúcich. Technickú kontrolu a prípravu má na starosti technický úsek a projekcia sa venuje projektantskej činnosti.

Ekonomicko - obchodný úsek ponúka, ako inak, najmä obchodnú činnosť, dodávku materiálov a technológií, ale aj realitnú a developerskú činnosť popri ekonomike a personalistike.