POMÁHAME A PODPORUJEME

Okrem stavebnej činnosti si uvedomujeme aj vyššie celospoločenské aspekty, preto sa angažujeme aj v iných aktivitách. Pomáhame a podporujeme najmä ľudí odkázaných na pomoc iných a športové podujatia.

Oblasti našej podpory:

Podporu vnímame ako našu povinnosť

Možno ste sa už aj vy zúčastnili podujatia, ktoré bolo podporené našou stavebnou spoločnosťou. Často ide o finančný príspevok na organizáciu turnaja, podpora mladého tímu prostredníctvom výroby dresov, či zabezpečenia ubytovania alebo preplatenie cestovných nákladov spojených so športovou aktivitou. Stretli sme sa s tým, že sponzorstvo je vnímané len ako reklama pre toho, kto platí. 

Oblasti našej podpory:

Áno, naša stavebná spoločnosť nemá problém informovať aj našich klientov a verejnosť na čo všetko sme prispeli. Prečo by sme to mali tajiť. Skôr by sa mohli nad sebou zamyslieť aj iné spoločnosti, ktoré nepomáhajú aj keď môžu. V najbližšej dobe si aj vďaka našej podpore budete môcť vychutnať viaceré podujatia športového, ale aj kultúrneho rázu.