BLOG

V našom blogu nájdete články súvisiace s našou činnosťou. Niektoré boli vytvorené v spolupráci s denníkom KOŠICE:DNES a boli v ňom aj uverejnené. Prečítajte si naše články rozdelené do tématických kategórií.

Kategórie článkov:

Procesy pri obnove bytových domov

Jednoduchý postup od vybavovania povolení po kolaudáciu:


1. Schôdza a hlasovanie

 • zvolanie schôdze vlastníkov bytov
 • pri financovaní z úverov je potrebné, aby boli 2/3 obyvateľov v bytovom dome vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 • odsúhlasenie je platné pri súhlase nadpolovičnej väčšiny týchto vlastníkov bytov

Na začiatok je potrebné zvolať schôdzu vlastníkov bytov a rozhodnúť sa, čo sa bude obnovovať. Na schôdzi sa zvolí komisia. Členov komisie potom vlastníci splnomocnia, aby rozhodovali o výbere projektanta a zhotoviteľa obnovy bytového domu. Tiež splnomocnia správcu, alebo predsedu spoločenstva bytov k podaniu žiadosti o stavebné povolenie.


2. Projekt

 • výber projektanta a vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
 • navrhovanie riešení

Po výbere vhodného projektanta, projektant vykoná obhliadku domu, zhodnotí stav jednotlivých konštrukcií, preverí parametre domu a určí spolu s komisiou vlastníkov technické riešenie pre daný dom. Komisia by mala požiadať aj o vypracovanie projektu pre realizáciu a rozpočtu s výkazom výmer.

Naša firma vie zabezpečiť projektanta, ktorý na základe posúdenia stavby vypracuje projekt popr. navrhne vhodné riešenie.


3. Stavebné povolenie

 • vybavenie stavebného povolenia (trvá niekoľko mesiacov)

Ak je projektová dokumentácia spracovaná, môže sa požiadať príslušný stavebný úrad o schválenie v zmysle stavebného zákona. Žiadosť o stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby podáva za vlastníkov bytov splnomocnený správca, alebo predseda spoločenstva bytov prípadne iná osoba, ktorú vlastníci splnomocnili.

Komisia osloví potenciálnych zhotoviteľov k vypracovaniu cenových ponúk. Poskytne zhotoviteľom  výkaz výmer a projektovú dokumentáciu. Určí termín dodania cenových ponúk. Vyberie zhotoviteľa nielen na základe cenovej ponuky, ale prihliada aj na referencie, kvalitu práce zhotoviteľa, skúsenosti, kvalitu spracovania cenových ponúk, záručný a pozáručný servis, kvalitu materiálov, bonusy a ďalšie záruky.


4. Financovanie – formy

 • štátny fond rozvoja bývania
 • dotácia na odstránenie systémových porúch
 • stavebné sporenie
 • komerčný úver z banky

V tomto kroku je potrebné urobiť finančný prepočet. Zvyčajne nie je možné pokryť všetky náklady z vlastného fondu prevádzky, údržby a opráv. Na Slovensku je v súčasnosti väčšina obnovovaných bytových domov financovaná cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Jedná sa približne o 75% všetkých obnovovaných bytových domov.

Pre jednotlivé typy obnovy je stanovený maximálny limit až 100% z obstarávacej ceny stavby alebo podľa maximálneho limitu na 1m2 podlahovej plochy bytu.

Radi Vám pomôžeme so žiadosťou na vybraný druh finančného úveru.


5. Výber firmy (Realizácia)

 • vlastníci bytov a správca vyberú zhotoviteľa (firmu)
 • vybraná firma zrealizuje stavebné práce podľa projektu

Členovia komisie vyberú projektanta, stavebný dozor a zhotoviteľa. Dohodnú sa na najvýhodnejšom financovaní celého investičného zámeru.

Zvolajú schôdzu, kde pozvú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Odsúhlasiť všetky body žiadosti o úver musia minimálne 2/3 všetkých vlastníkov bytov. Ak sa schôdze nezúčastní potrebný počet vlastníkov bytov je možné vyhlásiť písomné hlasovanie.

Následne po odsúhlasení vlastníkov bytov prebehne uzatvorenie zmluvy s vybraným zhotoviteľom, v ktorej sa dohodnú práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Správca, alebo predseda spoločenstva bytov podá žiadosť o úver. Ak úver schvália, je možné začať s realizáciou.


6. Kolaudácia

 • kolaudačné rozhodnutie pre začatie užívania stavby

Zhotoviteľ doloží všetky certifikáty použitých materiálov, potvrdenie o likvidácii odpadu, odstráni všetky nedostatky, odovzdá protokol o odovzdaní a prevzatí diela, revízne správy. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia aj s potrebnými dokladmi a zaplatením správneho poplatku podáva na miestnom stavebnom úrade správca, alebo predseda spoločenstva vlastníkov bytov.

Procesy pri obnove bytových domov

Fotogaléria:Komplexná obnova bytových domov

Komplexná obnova bytových domov

Hľadáte spoľahlivú stavebnú spoločnosť, ktorá by zrekonštruovala váš byt, blok či dom? Naša stavebná spoločnosť bude pre vás určite tou správnou voľbou. V ponuke totiž máme komplexné služby týkajúce sa obnovy priestorov na bývanie.


Oblečte svoje bývanie zateplením

Oblečte svoje bývanie zateplením

Správnym a kvalitným zateplením fasády sa dajú výrazne obmedziť tepelné straty. Zatepľovanie vám okrem toho prináša okamžitú návratnosť nákladov, finančnú úsporu a krajší vzhľad vášho domova.


Sanácia balkónov a lodžií nie je jednoduchá

Sanácia balkónov a lodžií nie je jednoduchá

Máme tu jar a s ňou aj príjemné počasie. Vychutnávať si ho môžete na vašom balkóne alebo lodžii. Dajte si však pozor, aby bol tento priestor bezpečný.


Dajte si postaviť dom na kľúč

Dajte si postaviť dom na kľúč

Máte v pláne nové bývanie? Nemáte odborné znalosti a už vôbec nie čas, aby ste sa do výstavby domu pustili? Nechajte to na našu stavebnú spoločnosť a my zabezpečíme všetko za Vás a postavíme Vám bývanie podľa vašich predstáv. Ponúkame vám kompletnú realizáciu rodinných, bytových a polyfunkčných objektov, ako aj obnovu interiérov a exteriérov. V prípade realizácie akejkoľvek stavby na kľúč Vám dávame možnosť prevziať všetky starosti s tým súvisiace na nás.


S MV BUILDING, s.r.o. zrekonštruujete bez problémov

S MV BUILDING, s.r.o. zrekonštruujete bez problémov

Plánujete stavať firemnú budovu, rekonštruovať rodinný dom alebo byt, zatepľovať panelák či opraviť balkón alebo lodžiu? Nemáte čas ani energiu zaoberať sa stavebnou činnosťou a ostatnými prácami s tým súvisiacimi? Spoľahnite sa na nás, pomôžeme vám so všetkým.


Na kompletnú rekonštrukciu bytu nemusíte byť sami

Na kompletnú rekonštrukciu bytu nemusíte byť sami

Celková rekonštrukcia bytu obvykle desí každého z nás ako požierač času, energie aj peňazí. Pritom na renováciu nemusíte byť sami. Dokonca sa o ňu nemusíte ani starať. Bremeno premeny vášho bývania si na svoje plecia rada vezme naša stavebná spoločnosť.


Nechajte svoj domov obliecť odborníkom

Nechajte svoj domov obliecť odborníkom

Kto by nechcel krásnu a funkčnú fasádu s nízkou spotrebou energie na vykurovanie. Vďaka zatepleniu obvodových plášťov ušetríte nemalé finančné prostriedky a zabezpečíte vo vašom domove tepelnú pohodu. Ale pozor! Nie je zateplenie ako zateplenie. Výsledný efekt často nezodpovedá očakávaniam. Preto je dobré vyvarovať sa nasledujúcim chybám.


Nečakajte na haváriu, môžete jej predísť

Nečakajte na haváriu, môžete jej predísť

Kedy a prečo sa rozhodnúť pre rekonštrukčné práce v bytovom dome? Bezpečnosť, funkčnosť a údržba inštalácií má význam v našich domácnostiach.


Kde nestačí technika, nastupujú ľudia

Kde nestačí technika, nastupujú ľudia

Napriek technologickému pokroku a neustálemu vývoju v stavebníctve, stále zostávajú oblasti, kde je človek nenahraditeľný. V situáciách, keď nie je možné využiť techniku, prichádzajú na rad šikovní chlapi na lanách.


Hor sa na strechu

Hor sa na strechu

Aktuálne správy o hurikánoch Košičanov uisťujú, že si zvolili pre svoje bývanie dobré zemepisné podmienky. V týchto dňoch sme ochotní oželieť akékoľvek sťažnosti na náš štát, jeho vnútrozemnú polohu a pokiaľ ide o počasie, neprekáža nám už ani VKV – vychýrený košický vietor. Inak povedané, vďaka bohu za naše Košice.Na obnovu bytového domu prispeje štát

Na obnovu bytového domu prispeje štát

Potrebujete obnovu bytového domu? Využite ŠFRB! Našim klientom vieme poradiť aj pomôcť s podávaním žiadosti. Potrebujete obnoviť či, zatepliť váš bytový dom? Nič ľahšie pre nás. Čo však, ak na takúto obnovu, či zateplenie nemáte dostatok finančných prostriedkov na svojom fonde prevádzky, údržby a opráv?


Zamilujte si svoje bývanie ešte pred položením prvej tehly

Zamilujte si svoje bývanie ešte pred položením prvej tehly

Zamilujte si svoje budúce bývanie. Fotorealistické vizualizácie od našich profesionálov Vám zaručia, že nekúpite „mačku vo vreci“.


Bez čoho dom stavať nezačnete

Bez čoho dom stavať nezačnete

Nezabúdajte na projekty. Pred samotnou výstavbou sú potrebné dva dokumenty, bez ktorých sa nezaobídete. Naša spoločnosť vám pomôže aj pred samotnou realizáciou výstavby.


Kľúčové osoby na stavbe

Kľúčové osoby na stavbe

Postaviť nový dom nie je len taká jednoduchá záležitosť. Každý predsa vie, že dom si nepostaví lúsknutím prstov. Je to náročný proces, ktorý si vyžaduje nielen stavbárske znalosti. Preto je niekedy jednoduchšie, nechať to na našich profesionálov. Ušetríte tým nielen svoj čas, ale aj energiu. Naša spoločnosť vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam vie vaše sny premeniť na realitu.


Nechajte si poradiť od stavebnej spoločnosti

Nechajte si poradiť od stavebnej spoločnosti

Úskalia pri budovaní či rekonštrukcii s vami prekonzultuje odborník. Pri budovaní sa oplatí zmýšľať tak, ako zmýšľajú stavitelia.


Finančná ochrana stavebnej firmy

Finančná ochrana stavebnej firmy

Uzatvorenie stavebného poistenia chráni obidve strany pred náhodnými škodami. Stavebné poistenie sa označuje aj ako „allriskové“ krytie.


Každý ocení šetrenie nákladov na bývanie

Každý ocení šetrenie nákladov na bývanie

Lepšie raz vidieť ako stokrát čítať. Za úspešných stavebných profesionálov hovoria ich stavby samy. Naša firma je pripravená ďalej pôsobiť v Košiciach.


Stavebná firma so srdcom, ktorá pomáha

Stavebná firma so srdcom, ktorá pomáha

Stavebná spoločnosť, ktorá pomáha. Jednou z možností ako pomôcť je aj sponzorstvo. „Nebudujeme len domy, ale aj športového ducha


Ako funguje zabehnutá stavebná firma

Ako funguje zabehnutá stavebná firma

Za úspechom stojí kvalitný manažment ako aj chuť vzdelávať sa. Chceme naďalej prinášať kvalitne zrealizované stavebné práce. Každá firma pre správne fungovanie potrebuje schopnú a šikovnú ruku.


S čím vie pomôcť stavebná firma

S čím vie pomôcť stavebná firma

S čím všetkým vám vieme pomôcť? Komplexná obnova bytových domov nie je jedinou našou aktivitou. Venujeme sa aj predaju materiálu a technológií. Znalec na nehnuteľnosti odhadne aj budúce investície do nového domova.


Bývanie šetrné k životnému prostrediu

Bývanie šetrné k životnému prostrediu

Globálne otepľovanie aj úbytok prírodných zdrojov sú dlhodobo problémom našej spoločnosti. Snahy šetriť životné prostredie a moderné technológie ponúkajú nové spôsoby, ako bývať ekologicky a šetrne.


Všetko pre Vašu bezpečnosť

Všetko pre Vašu bezpečnosť

S novým rokom za dverami možno uvažujete nad zmenami vo svojom živote. Renováciu si zaslúži aj váš domov. Je predsa vaším útočiskom a vložili ste doň kúsok svojho srdca.


Nie je materiál ako materiál

Nie je materiál ako materiál

Každý z nás isto pozná rozdiel medzi dobre prepečeným hovädzím steakom a steakom z vegetariánskej obdoby mäsa, sóje. Týmto prirovnaním nechceme dehonestovať vegetariánov. Len sme tým chceli poukázať na to, že rovnako odlišné môžu byť aj používané materiály pri stavebných prácach.


Nezabúdajte na spoločné priestory

Nezabúdajte na spoločné priestory

Ak si váš bytový dom zaslúži vylepšenia zvonku, nemalo by sa zanedbať ani vnútro. Možno to poznáte aj vy. Ste hrdý na svoj moderný zrenovovaný byt a tešíte sa na návštevy v ňom, ale máte problém s tým, čo ako prvé uvidí vaša návšteva pri vstupe do vášho bytového domu.


Rozumné sušenie bielizne

Rozumné sušenie bielizne

Pred mnohými rokmi sa mokrá bielizeň vešala vonku. Pamätáte sa na to? Naši starí či prastarí rodičia tým skórovali v prevencii pred plesňami a roztočmi vo svojom bývaní.


Všetko pre svetlo a teplo

Všetko pre svetlo a teplo

Nik si nevie predstaviť dom bez okien a bez možnosti môcť sa pokochať okolím či počasím (aspoň niekedy). Nie je však okno ako okno!


Znížiť strop sa oplatí

Znížiť strop sa oplatí

Potrebujete znížiť spotrebu energie na vykurovanie alebo chcete moderné bodové osvetlenie? Veľmi vhodná úprava pri týchto požiadavkách je zníženie stropu. Tak isto sa dá využiť aj z dôvodu estetického, napríklad v starom byte či dome s nerovným a popraskaným stropom.


Dlažba je moderná podlahová krytina

Dlažba je moderná podlahová krytina

Keramická dlažba je veľmi obľúbená podlahová krytina. Hoci si ju ľudia vyberajú najviac do kúpeľne, toalety či kuchyne, veľmi dobre vyzerá aj vo vstupných priestoroch. Veľké dlaždice sú vhodné dokonca aj do izieb, ak v nich rátate s podlahovým kúrením.


Hliníkové zábradlie má svoje kvality

Hliníkové zábradlie má svoje kvality

Balkónové konštrukcie sú vystavené nežiaducim vplyvom počasia. Najviac poškodzované je zábradlie. Po čase prestáva plniť svoju bezpečnostnú a estetickú funkciu. Je vhodné ho vymeniť za hliníkové, ktoré je trvácne, silné a ľahké.


PCI - produkty určené profesionálom

PCI - produkty určené profesionálom

PCI Augsburg GmbH a BASF Slovensko spol. s r. o. ako dcérske spoločnosti celosvetovo najväčšieho chemického koncernu BASF SE, poskytujú inteligentné systémové riešenia a vysokokvalitné produkty v odvetví stavebníctva. Kvalita a...


Ťahanovce v ohrození

Ťahanovce v ohrození

​Najmladšie košické sídlisko sa začalo stavať v polovici 80. rokov. Za svoju vyše tridsaťročnú existenciu prešlo dynamickým vývojom.


Top Košice - Hral sa s kockami, dnes je profesionál...

Top Košice - Hral sa s kockami, dnes je profesionál...

Kvalitné stavby, obnovy budov, realizácia stavebných prác akéhokoľvek druhu, a to od základov, cez podlahy až po strechy. Za stavebnou firmou MV BUILDING, s.r.o., stojí človek, ktorý je profesionálom vo svojom fachu - konateľ a majiteľ Ing. Michal Vejačka. Vďaka svojím odborným skúsenostiam, pracovnému nasadeniu a vytrvalosti si jeho košická spoločnosť razí cestu k úspechu...


Stavebná spoločnosť, ktorá má srdce

Stavebná spoločnosť, ktorá má srdce

Plánujete si postaviť nový dom? Chcete zrekonštruovať svoje bývanie alebo ho potrebujete zatepliť? Zverte svoj domov do rúk odborníkom, ktorí vám ponúknu komplexné stavebné služby - od vypracovania projektu až po realizáciu stavieb. Ušetrite svoj čas a nervy. Nechajte to na profesionálov.