RD Ďurďošík

RD Ďurďošík

Popis: Hrubá stavba rodinného domu

Naša práca: Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Rok: 2014