Referencie rok 2008 - 2009

V týchto rokoch sme realizovali prevažne menšie zákazky rekonštrukčných prác, zateplení a rodinných domov.

Finančné objemy zákazok:  71 755 eur

Počet zrealizovaných zákazok:  6