Referencie rok 2011

Zrealizovala sa významná obnova bytového domu na Štítovej 1, 2 v Košiciach. Okrem toho pribudli ďalšie obnovy bytových domov, rodinné domy aj administratívna budova.

Finančné objemy zákazok:  1 088 267 eur

Počet zrealizovaných zákazok:  5