Referencie rok 2012

Popri menších zákazkách pribúdajú komplexné obnovy bytových domov.

Finančné objemy zákazok:  1 030 947 eur 

Počet zrealizovaných zákazok:  8