Referencie rok 2013

Zrealizované sú zákazky menšieho či väčšieho rozmeru. Začína 1.etapa prác na BD Klimkovičova 1 v Košiciach.

Finančné objemy zákazok:  420 940 eur

Počet zrealizovaných zákazok:  7