Referencie rok 2014

Zrealizovala sa významná obnova bytového domu v centre Košíc na Komenského 28, 32 a prvá realizácia prístavby lodžií na Kežmarskej 11 v Košiciach.

Finančné objemy zákazok:  1 121 456 eur

Počet zrealizovaných zákazok:  8