Referencie rok 2020

Aj napriek neľahkej situácii spojenej s pandémiou, firma potvrdzuje narastajúci trend finančných objemov.

Finančné objemy zákazok:  1 586 507 eur

Počet zrealizovaných zákazok:  7