Referencie rok 2022

V tomto roku sme zvládli vybudovať prístavby lodžií na troch bytových domoch naraz... Okrem toho pribudli i ďalšie komplexné obnovy a sanácie lodžií.

Finančné objemy zákazok:   1 350 814 eur

Počet zrealizovaných zákazok:  8