SANÁCIA BALKÓNOV A LODŽIÍ

Sanácia balkónových konštrukcií je jednou zo základných súčastí komplexnej obnovy bytových domov. Keďže sú neustále vystavené poveternostným vplyvom, ich správna rekonštrukcia je veľmi dôležitá. Poškodenie však môže byť spôsobené aj nedostatočnou údržbou, alebo zanedbanou obnovou domu. 


8864 m2 sanovaných lodžií, balkónov a pavlačí

Príčiny porúch

Medzi najčastejšie poruchy patrí zatekanie cez poškodené podlahové vrstvy k samotnej nosnej železobetónovej doske, ktorú vlhkosť postupne degraduje. Zlým spádovaním  taktiež dochádza k zatekaniu k obvodovej stene až do interiéru, čo môže spôsobiť ďalšie poruchy v stykoch panelov. Pretekanie zrážkovej vody zapríčiňuje koróziu nedostatočne krytých železobetónových častí, vznik trhlín a vo vnútorných častiach výskyt plesní. Balkóny a lodžie sú konštrukcie, ktoré sú namáhané klimatickými vplyvmi. Neustálymi zmenami teplôt a vlhkosti dochádza k objemovým zmenám. Celkovo sa však poruchy prejavujú na nosnej konštrukcii, podlahe, zábradlí, či na kovových balkónových prvkoch. 


Pomôžeme vám

Predtým, ako sa rozhodnete pre sanáciu, je potrebné analyzovať celkový stav konštrukcie balkóna, či lodžie, aby sa následne mohol vypracovať odborný postup opráv. V tomto prípade Vám nielen navrhneme potrebné úpravy, ale celú sanáciu aj zrealizujeme. Rekonštrukcia zahŕňa komplexné riešenie opráv. Cez odstránenie koróznych a statických porúch, vytvorenia spádovej, tepelno-izolačnej a nášľapnej vrstvy, až po výmenu, prípadne opravu zábradlia, ktorá taktiež patrí k sanácii balkónov a lodžií. 

Nezabudnite na zábradlie

Konštrukcie zábradlí bytovej výstavby pôsobením počasia tiež postupne korodujú. Okrem zlého estetického hľadiska predstavujú hrozbu pre obyvateľov domu z bezpečnostných dôvodov. Oceľové zábradlia sa preto väčšinou riešia výmenou za nové oceľové s pozinkovanou konštrukciou alebo hliníkové. Lacnejšou možnosťou je repas zábradlia pomocou náterov. Korózia však neprebieha rovnako na celej ploche, a preto náter nemusí byť všade rovnako účinný. Má tiež obmedzenú životnosť, a preto je potrebné ho po čase opäť obnoviť. 


Poznáte rozdiel medzi balkónom a lodžiou?

Lodžia – je často súčasťou obytných domov a svojím zastavaním do pôdorysu je chránená zo všetkých strán (zhora aj bočnými stenami).

Balkón – je betónová doska, ktorá je vysunutá z pôdorysu stavby a z troch strán má zábradlie (zhora môže a nemusí byť chránený, nemá bočné steny).


Čo realizujeme: