Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca - Obnova strechy

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca - Obnova strechy

Popis: Oprava strechy

Naša práca: Realizácia novej hydroizolácie na streche a oprava atiky.

Rok: 2018


Podľa § 63 ods. 1 zákona č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu nám nebolo povolené uverejniť fotodokumentáciu z opravy strechy. Fotografovanie nám bolo umožnené výlučne na zachytenie priebehu prác ako podkladu k stavebnému denníku.