ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MV BUILDING s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá bola založená za účelom ponúknuť zákazníkom komplexné stavebné služby. Táto komplexnosť dodávky stavebného diela spočíva nielen v jeho realizácii, ale aj vo vypracovaní projektovej dokumentácie a zabezpečení inžinierskej činnosti.

Činnosti firmy:

Realizácia stavieb

Realizujeme stavebné práce od základov až po strechy, vrátane interiérov. Špecializujeme sa na komplexné obnovy bytových domov.

 • obnova bytových domov
 • zatepľovanie fasád
 • čistenie a maľba fasád
 • sanácia balkónov a lodžií
 • zateplenie a hydroizolácia striech
 • prístavba lodžií
 • vnútorné priestory, vstupy, pivnice
 • rodinné domy a rekonštrukcie

Projekčná činnosť

Vypracujeme pre Vás všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane projektov profesií. Zároveň zabezpečíme autorský dozor.

 • architektonická štúdia
 • projekt na stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • autorský dozor

Inžinierska činnosť

Zabezpečíme pre Vás všetky povolenia pre výstavbu, stavebný dozor, stavbyvedúceho a taktiež poradenskú a konzultačnú činnosť.

 • Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania
 • Dotácia na systémové poruchy
 • Vybavenie stavebného povolenia 
 • Vybavenie nájomnej zmluvy s mestom
  (pri riešení prístavby lodžií)
 • Stavebný dozor pre pozemné stavby
 • Stavbyvedúci pre pozemné stavby
 • Poradenská a konzultačná činnosť

Obchodná činnosť 

Zabezpečíme dodávky stavebného materiálu, konštrukčných prvkov a technológií. Taktiež zabezpečíme predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností.

 • hliníkové a oceľové zábradlia
 • zasklenia lodžií
 • sušiaky na prádlo
 • poštové schránky
 • stojany na bicykle
 • rôzne produkty pre bytové domy
 • hliníkové pergoly
 • hliníkové zimné záhrady
 • hliníkové prekrytia bazénov
 • ESHOP

Stavebná spoločnosť, ktorá má srdce

Kvalita, odbornosť a skúsenosti sú pre našu spoločnosť MV BUILDING, s.r.o. základom.

Plánujete si postaviť nový dom? Chcete zrekonštruovať svoje bývanie alebo ho potrebujete zatepliť? Zverte svoj domov do rúk nám, spoločnosti MV BUILDING, s.r.o. Ponúkame komplexné stavebné služby - od vypracovania projektu až po realizáciu stavieb. Ušetrite si svoj čas a nervy. Nechajte to na nás. Sme mladá, dynamická spoločnosť, ktorú sme založili s cieľom ponúkať realizáciu stavieb každého druhu. Našou hlavnou špecializáciou sú komplexné obnovy bytových domov.

Zabezpečíme všetko, čo potrebujete

Naším cieľom je komplexnosť dodávky stavebného diela, ktoré spočíva nielen v jeho realizácii, ale aj v projektovej činnosti a inžinieringu. Spadá pod nás však viacero aktivít - realizácia stavieb na kľúč, rekonštrukčné práce a v neposlednom rade inštalácia zatepľovacích a fasádnych systémov.

Čo ešte ponúkame

Pripravujeme projekty na stavebné povolenie a stavbu následne realizujeme. Všetky práce sú pod odborným dohľadom stavbyvedúceho. Ponúkame aj poradenskú a konzultačnú pomoc. Vo svojom portfóliu máme aj obchodnú činnosť, kde vám zabezpečíme komplexnú dodávku stavebných materiálov či technológií a sprostredkujeme kúpu i predaj pozemkov a nehnuteľností. 

Pár slov o zakladateľovi spoločnosti

Zakladateľ spoločnosti Ing. Michal Vejačka má dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti stavebníctva. Tie sú podložené jeho štúdiom na stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ale taktiež špecializovaným štúdiom na Žilinskej univerzite v Žiline za Znalca v oblasti stavebníctva v troch odvetviach: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác a Pozemné stavby (viď. Certifíkáty).


Krédo spoločnosti

Krédom spoločnosti MV BUILDING s.r.o. je maximálna spokojnosť klientov s poskytovanými službami.

Uvedomujeme si, že profesionalita, serióznosť a diskrétnosť sú hodnoty, ktoré spolu s individuálnym prístupom ku každej z požiadaviek našich klientov budujú pocit vzájomnej dôvery.

Práve spokojnosť a dôvera zákazníka je pre nás najvyššou odmenou a silným základom pre ďalšie úspechy do budúcna.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 

 Ing. Michal Vejačka
konateľ MV BUILDING, s.r.o.