ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRIECH

Často používaným slovným spojením sa vo svete stalo „chrániť si strechu nad hlavou“. Či už v obraznom alebo doslovnom zmysle je dobrý pocit, že sa máme pred nepriaznivým dažďom a vetrom kam skryť. Dôležité je zdôrazniť hodnotu našich striech nielen v chladnom období, ale myslieť tiež na budúcnosť a starať sa o ne celoročne.


24236 m2 obnovených striech a terás

Ideálne pokrytie zabezpečí teplo a sucho

Dnes už neplatí, že bývanie na najvyššom poschodí musí byť chladné a obnáša riziko zatekania vody po daždi, alebo topení snehu. Preferovaným spôsobom izolácie plochých striech sú PVC fólie s pomerne dlhou životnosťou.

Obľuba tohto pokrývania spočíva v jeho jednoduchosti a rýchlosti prác. Pri izolácii striech PVC fóliou nejde len o spokojnosť na strane robotníkov, ale hlavne zákazníka. Ide o čisté a ekonomicky veľmi výhodné riešenie.


Čo realizujeme: