ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRIECH

Často používaným slovným spojením sa vo svete stalo „chrániť si strechu nad hlavou“. Či už v obraznom alebo doslovnom zmysle je dobrý pocit, že sa máme pred nepriaznivým dažďom a vetrom kam skryť. Dôležité je zdôrazniť hodnotu našich striech nielen v chladnom období, ale myslieť tiež na budúcnosť a starať sa o ne celoročne.


24236 m2 obnovených striech a terás