ZŠ Krosnianska KE - Oprava podlahy

ZŠ Krosnianska KE - Oprava podlahy

Popis: Oprava podlahy

Naša práca: Oprava podlahy pri vstupe do budovy školy

Rok: 2017