ZŠ Užhorodská 39, KE

ZŠ Užhorodská 39, KE

Popis: Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Naša práca: Vybúranie pôvodných obkladov a dlažieb, nové rozvody vody a kanalizácie, búranie muriva, vymurovanie nových priečok, nové obklady a dlažby, dodávka a montáž nových umývadiel, pisoárov a záchodových mís, montáž a dodávka kabínok.

Rok: 2015