CERTIFIKÁTY

Vlastníme všetky certifkáty a licencie potrebné na realizácie komplexných obnov bytových domov financované cez štátny fond rozvoja bývania.

Zoznam certifikátov:

Potvrdenie - Sikaplan - Sarnafil (2019)
Osvedčenie - Fatrafol
Hliníkové balkónové zábradlie - Potvrdenie o vykonaní skúšok
Hliníkové balkónové zábradlie - Protokol o skúške
Osvedčenie Stavbyvedúceho
Osvedčenie - Odborné minimum
Osvedčenie - Špecializované štúdium
Osvedčenie - Odhad hodnoty nehnuteľností
Osvedčenie - Odhad stavebných prác
Osvedčenie - Pozemné stavby