PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Vypracujeme pre Vás všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane projektov profesií. Zároveň zabezpečíme autorský dozor.

Čo Vám vypracujeme:

• Architektonická štúdia
• Projekt pre stavebné povolenie
• Realizačný projekt
• Autorský dozor

Zverte to do rúk našim profesionálom

Stavba, rekonštrukcia, či revitalizácia domu je veľmi náročný proces. Určite preto nič nenechajte na náhodu a zverte to do rúk našim profesionálom, ktorí Vám ušetria nervozitu, ktorú stavba, rekonštrukcia, či revitalizácia  na vlastnú päsť prináša. Projektu pod našim vedením nebude chýbať moderná a atraktívna architektonická štúdia, vrátane fotorealistickej vizualizácie Vášho interiéru ako aj exteriéru. Profesionálne spracovaná architektonická štúdia pomáha vytvoriť vzťah s budúcim bývaním už dávno predtým, ako murári položia prvú tehlu. To, ako Váš dom bude vyzerať, je predsa aspoň tak dôležité, ako jeho funkčnosť či celková cena. 


Od myšlienky po kľúč

Ponúkame komplexnú starostlivosť o klienta a realizujeme všetky druhy stavebných činností od úvodnej myšlienky až po jej samotnú realizáciu a odovzdanie kľúča k Vášmu hotovému dielu. Mať už pred investovaním nemalých finančných prostriedkov reálny nákres budúcej tváre Vášho vysnívaného bývania, chaty či kancelárie, je nutné tiež ako povinný podklad pre získanie stavebného povolenia.


Chodíme na výstavy aj veľtrhy

Vypracovanie modernej architektonickej štúdie, vizualizácie interiéru aj záhrady preto určite prenechajte našim profesionálom. Ich bohaté skúsenosti o najnovších technologických vychytávkach a moderných materiáloch šetrných k životnému prostrediu dopĺňajú poznatky z dizajnových výstav a veľtrhov. Vďaka tomu Vám ponúkame výnimočný produkt kompletného vypracovania vizualizácií Vášho nového bývania plne v súlade s najmodernejšími svetovými trendmi, tak v dizajne, ako aj v technológiách a materiáloch. Naše fotorealistické vizualizácie  Vám ukážu priestor v reálnych farbách, materiáloch i svetle. Všetko, samozrejme, pri zachovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti.


Nezabúdajte na projekty

Pred samotnou výstavbou sú potrebné dva dokumenty, bez ktorých sa nezaobídete. Naša spoločnosť Vám pomôže aj pred samotnou realizáciou výstavby. Skôr než začnete vybavovať povolenia k výstavbe domu je potrebný projekt na stavebné povolenie. Vypracovať si musíte dať aj realizačný projekt, podľa ktorého sa zrealizuje celá stavba.


Individuálne riešenia

Každý projekt je individuálny, tak isto ako aj Vaša predstava o novom bývaní. Existuje však niekoľko možností ako si ho zabezpečiť. Samozrejme, v tomto prípade je potrebné zvážiť dostatok vašich financií a v neposlednom rade aj čas. Môžete si kúpiť napríklad katalógový (typizovaný) dom, alebo si dať ušiť svoje bývanie priamo na mieru, a to architektovi. 

Projekt na stavebné povolenie

Účelom samotného projektu na stavebné povolenie je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah projektovej dokumentácie ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom vypracovania projektovej dokumentácie je vydanie stavebného povolenia. Naša spoločnosť ponúka svojim klientom vypracovanie kvalitnej projektovej dokumentácie ako aj spracovanie podkladov na vydanie stavebného povolenia.

Realizačný projekt

Ak vám stavebný úrad vydá stavebné povolenie, je možné pomaly začať so samotnou  výstavbou. Na to je potrebný realizačný projekt. Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov stavby.  Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať. Z papiera preniesť vaše predstavy do hmotnej podoby.


Stavte na kvalitu

Kvalitný projekt vie zabezpečiť iba projektant s dostatočnými skúsenosťami. Pred jeho samotným spracovaním si určite nechajte ukázať viacero projektov, aby ste aspoň laicky vedeli posúdiť spracovanie a úroveň detailov. Dôležité je tiež všímať si detaily, rozpis materiálov a prvkov ale aj samotné kótovanie. Ak sa vám niečo nepozdáva, asi ste nenatrafili na toho správneho projektanta. Zisťujte si aj referencie. Podľa nich budete vedieť, či stavitelia mali nejaké problémy pri stavbe kvôli projektu. Naša spoločnosť spolupracuje s projektantmi, ktorí sú vnímaví, presní a vždy sa snažia vyjsť stavebníkom v ústrety.


Autorský, prípadne technický dozor počas realizácie stavby

Priblížme si niečo aj o autorskom a technickom dozore. V jednom aj v druhom prípade ide o dozor v priebehu realizácie stavby. Ich hlavným cieľom je ustráženie kvality.

Autorský dozor kontroluje, či sa stavba realizuje podľa schválenej dokumentácie a či sa dodržujú podmienky stavebného povolenia. Túto činnosť vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentáciena na základe zmluvného vzťahu s investorom. V prípade stavieb financovaných z verejného rozpočtu, je stavebník povinný zaistiť autorský dozor projektanta v súlade s realizovanou stavbou s overenou projektovou dokumentáciou.

Technický dozor sa v priebehu stavby zúčastňuje kontroly, počas ktorej kontroluje priebeh stavby s ohľadom na kvalitu a správnosť vykonávaných prác. Jeho úlohou je aj sledovať správnosť čerpania finančných prostriedkov.


Naše činnosti: