BD Komenského 28, 32, KE - Oprava stĺpa

BD Komenského 28, 32, KE - Oprava stĺpa

Popis: Obnova stĺpa a premaľovanie fasády

Naša práca: Sanácia odpadnutej omietky stĺpa v exteriéri a premaľovanie fasády znehodnotenej grafitami.

Rok: 2017